Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on tehokas tapa vahvistaa työryhmän toimintaa. Sen avulla voi kehittää yhteisiä toimintatapoja ja lisätä työryhmässä vallitsevaa avoimuutta ja luottamusta.

Monesti ryhmätyönohjausta käytetään työstä nousevan psyykkisen kuormituksen purkamiseksi ja uupumisen ehkäisemiseksi.

” Työnohjaus hyödytti meidän työryhmäämme tosi paljon. Avautui se, miksi tämä homma ei toiminut kunnolla.”  

– esimies julkishallinnon keskijohdossa-

Vastaa