Psykoterapia

Psykoterapiatyössäni olen erikoistunut kognitiiviseen psykoterapiaan, jolla on vahva tieteellinen ja teoreettinen pohja. Se on tieteellisesti tutkittu ja sillä on saatu hyviä hoitotuloksia.

Toimin Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen varapuheenjohtajana. Omaan gestaltterapeutin ja kehopsykoterapeutin pätevyyden. Teen myös terapia- ja muun hoitotyön työnohjausta.

Taustaltani olen sosiaalityöntekijä. Opiskelen jatkuvasti lisää, parhaillaan olen Kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksessa.

Lue lisää kognitiivisesta psykoterapiasta