Työnohjauksen muotoja

Työnohjauksessa tärkeää on vuorovaikutus. Työtilanteiden, työhön liittyvien toimintatapojen ja työstä nousevien tunteiden jäsentäminen avaa uusia näkökulmia vaikeisiin kysymyksiin.

Asiakkaani ovat kokeneet työnohjauksen muun muassa näin:

”Organisaatiossa on ollut pitkä ja uuvuttava muutosprosessi. Tästä ei olisi selvitty ehjinä ilman tätä työnohjausta.”

– sosiaali- ja terveystoimen työryhmä-

Olen ohjannut useita vaativia työnohjausprosesseja erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, julkishallinnossa ja järjestöissä. Vuosien varrella kokemusta on karttunut runsaasti sosiaali- ja terveyshuollon sekä opetus- ja kasvatustoimen työnohjauksesta.