Työnohjaus

  • Työskenteletkö toimialalla, jossa työsi on erityisen kuormittavaa?
  • Teetkö vaativaa asiakas- ja hoitotyötä?
  • Nouseeko työstä eettisiä kysymyksiä tai vaikeita ristiriitatilanteita, jotka työn arjessa eivät ratkea?
  • Kaipaatko tukea esimiestyössäsi?
  • Huomaatko uupumisen merkkejä?
  • Mietittekö yhdessä hyviä käytänteitä? Haluatteko nostaa esille työyhteisön hiljaista tietoa ja viedä sitä eteenpäin?

Työnohjauksen tarkoituksena on työyhteisön toiminnan kehittäminen ja työntekijän ammattitaidon tukeminen. Työnohjausprosessissa tarkastellaan työtä, työyhteisöä, organisaatiota ja omaa itseä työntekijänä. Näkökulmina tarkastelussa ovat ajatukset, kokemukset, kysymykset, tunteet ja ideat.

Työnohjaus vähentää työn rasituksia ja tunnekuormitusta. Hallinnan tuntu omassa työssä kasvaa. Työstä tulee tehokkaampaa – tulee tehtyä vähemmän turhaa työtä.

Työnohjaus auttaa vastaamaan jaksamiskysymyksiin. Työn mielekkyys lisääntyy ja voimavarat vahvistuvat. Tavoitteena on tuottaa työntekijälle ja työyhteisölle oivalluksia ja ymmärrystä sekä lisätä tietoa ja taitoa suhteessa työhön, itseen ja työyhteisöön.

Lisätietoa: Suomen Työnohjaajat ry